Tadpole Plus Geometry

A Wheelbase (mm) 594
B Seatube Angle (Degrees) 68
C Head tube angle (degrees) 68
D Effective top tube (mm) 333
E Head tube length (mm) 82