Tadpole Mini Geometry

A Wheelbase (mm) 456
B Seatube Angle (Degrees) 73
C Head tube angle (degrees) 75
D Effective top tube (mm) 243
E Head tube length (mm) 50